Provisum

Pensioenakkoord

18 juni 2019

Na jarenlange onderhandelingen hebben kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden op 5 juni 2019 het voorlopig Pensioenakkoord 2019 gesloten. Op 15 juni hebben de vakbondsleden ingestemd met dit akkoord. Wat betekent dit … Lees verder Pensioenakkoord