Provisum

Kengetallen

Pensioenfondsen worden in toenemende mate met elkaar vergeleken. Daarbij wordt niet meer alleen naar de omvang gekeken, maar wordt ook naar andere aspecten, zoals indexatiebeleid en solvabiliteit meer aandacht geschonken.

Aantallen werknemers, gepensioneerden en financiële gegevens treft u in het jaarverslag aan. Heeft u behoefte aan cijfers over een eerder jaar of wilt u over andere informatie beschikken, dan kunt u die hier opvragen.