Provisum

drie pijlers

Wat is pensioen

Pensioen is niet anders dan toekomstig inkomen. In Nederland is het pensioen opgebouwd uit drie pijlers:

  1. een basis-pensioenuitkering van de staat, dit is de AOW (pijler 1);
  2. een pensioen dat u opbouwt via uw werkgever (pijler 2);
  3. dat wat u zelf nog in privé spaart, erft, belegt etc. (pijler 3).

De AOW is een staatspensioen voor iedereen die voor kortere of langere tijd in Nederland gewoond heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Omdat we steeds gezonder oud worden, heeft de regering besloten dat de leeftijd waarop u AOW ontvangt steeds een beetje opschuift.  De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 66 jaar en 4 maanden in 2019 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Bereken hieronder úw AOW-leeftijd.

Lees meer over de hoogte van de AOW op de volgende pagina. 

Pagina's: 1 2