Provisum

Vraag van de maand

De vraag van de maand juni/juli is:

Hoeveel % indexatie wilt u inleveren, zodat Provisum duurzamer en verantwoorder kan beleggen?

De vraag van de maand april-mei is:

Wat gebeurt er met uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid?

 • Ik bouw nog wel pensioen op, maar minder (84%, 37 Stemmen)
 • De verdere opbouw van mijn pensioen stopt (14%, 6 Stemmen)
 • Ik krijg meer pensioen, omdat ik arbeidsongeschikt ben (2%, 1 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 44

De vraag van de maand maart is:

Heeft echtscheiding gevolgen voor uw pensioen?

 • Ja (81%, 34 Stemmen)
 • Weet niet (7%, 3 Stemmen)
 • Nee (7%, 3 Stemmen)
 • Niet als ik samenwoon (5%, 2 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 42

Het juist antwoord op de vraag van december of maatschappelijk beleggen gevolgen heeft voor het rendement:

56% van de stemmers zei nee en zij hebben het juist.

Het bestuur van Provisum is van mening dat het behalen van een optimaal rendement goed kan samengaan met maatschappelijk verantwoord beleggen. Voor Provisum staat de koopkracht van pensioen centraal. Hiervoor moeten optimale beleggingsresultaten worden gerealiseerd maar wel zo verantwoord mogelijk, bij een zo laag mogelijk kostenniveau en rekening houdend met de omvang van het fonds.

De vraag van de maand december is:

Gaat maatschappelijk verantwoord beleggen ten koste van het rendement?

 • Nee (56%, 15 Stemmen)
 • Ja (26%, 7 Stemmen)
 • Rendement is gelijk (19%, 5 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 27

De vraag van de maand november is:

Hoe lang denkt u later van uw pensioen te kunnen genieten?

 • langer dan 15 jaar (65%, 15 Stemmen)
 • 10 -15 jaar (26%, 6 Stemmen)
 • 5 - 10 jaar (9%, 2 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 23

Op 6 november is de Pensioenmonitor 2018 gepubliceerd. Werkend Nederland is in dit onderzoek bevraagd naar hun kennis over pensioenzaken. Wilt u er meer over lezen, klik dan op Pensioenmonitor.

De vraag van de maand september is:

Wanneer heeft u een 'AOW gat'?

 • Als uw pensioen eerder begint dan uw AOW (50%, 16 Stemmen)
 • Als u minder AOW krijgt, omdat u in het buitenland woont of heeft gewoond (41%, 13 Stemmen)
 • Als u minder AOW dan pensioen ontvangt (9%, 3 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 31

Het juist antwoord op de vraag over het AOW-gat:

Als uw pensioen eerder begint dan uw AOW.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als u een aantal jaren eerder stopt met werken dan op uw AOW leeftijd, bijvoorbeeld op uw 64e. Voor de meeste werkenden ligt de AOW-leeftijd inmiddels boven de 65 jaar. Besluit u op uw 64e met pensioen te gaan, dan ontvangt u dus nog geen AOW en heeft u daarom een AOW gat. Daar is overigens iets aan te doen: u kunt namelijk totdat u AOW gaat ontvangen, kiezen voor een tijdelijk hoger pensioen. Op die manier vangt u het gat als het ware op. We moeten er wel bij zeggen dat u daarna een wat lager pensioen ontvangt, want het in totaal voor u beschikbare pensioen wordt niet hoger.

Het juist antwoord op de vraag ‘Is pensioen alleen iets voor later?’

Het juiste antwoord was nee. Pensioen bouwt u natuurlijk in eerste instantie op als inkomensvoorziening voor later. Maar uw pensioenregeling kent twee belangrijke solidariteitsregels: uw nabestaanden krijgen een partner- en/of wezenpensioen als u komt te overlijden. En als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen, zodat er geen tekort ontstaat in het pensioen dat u kunt bereiken.

Sorry, er zijn geen polls op dit moment. Alle actuele berichten ›