Provisum

De raad van toezicht

De Pensioenwet schrijft voor dat ieder pensioenfonds verplicht is intern toezicht te regelen. Het intern toezicht heeft als taak het kritisch beoordelen van het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds. Provisum heeft het intern toezicht geregeld door middel van een raad van toezicht. Deze bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die mede-beleidsbepalers zijn van het fonds.

In het jaarverslag kunt u de samenvatting van het rapport van het intern toezicht lezen en de reactie van het bestuur daarop. Wilt u zien wat de taken van het intern toezicht zijn en wie de leden van de raad van toezicht zijn, ga dan naar de volgende pagina.

Pagina's: 1 2