Provisum

Indexatie

De eventuele verhoging van het ingegane pensioenen (opgebouwd vóór 2001) boven de 3% en van de pensioenen opgebouwd na 2000 is voorwaardelijk. Daarvoor wordt geen voorziening aangehouden en geen premie in rekening gebracht bij de aangesloten vennootschappen. De voorwaardelijke indexatie wordt gegeven als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Verhogingen wegens inflatie worden gebaseerd op de stijging van het prijsindexcijfer voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verhogingen van de laatste vijf jaar vindt u hier. Bezoek de website van het CBS voor een indicatie over een eventuele komende aanpassing van uw pensioen.

Pagina's: 1 2