Provisum

Mijn pensioen

Pensioenbrief

Als u met pensioen gaat ontvangt u een zogenaamde pensioenbrief met de pensioenbedragen (ouderdoms- en eventueel nabestaandenpensioen) en overige algemene informatie. Met de maandelijkse pensioenuitkering van Provisum heeft u niet langer de onzekerheid over het te bereiken pensioen. Toch kan het ingegane pensioen nog wijzigen door onderstaande oorzaken:

jaarlijkse aanpassing om de koopkracht te handhaven;

– bij het verbreken van de relatie met uw partner;

– het aangaan van een nieuwe relatie;

– door overlijden van uw (ex-)partner.

Vroeggepensioneerden

Dit zijn gepensioneerden jonger dan de gerechtigde AOW-leeftijd en die een ouderdomspensioen van Provisum ontvangen. Zij konden met ingang van 1 januari 2013 een speciale heffingskorting krijgen. Deze tijdelijke heffingskorting werd toegepast naast de algemene heffingskorting en gold alleen nog voor 2015.