Provisum

Pensioenmonitor 2018

In het kader van de Pensioen3daagse is op 6 november jl. door Wijzer in Geldzaken de Pensioenmonitor 2018 gepubliceerd.  In dit onderzoek is de beroepsbevolking bevraagd over pensioenzaken. Hieronder treft u enkele conclusies aan uit het onderzoek:

  • Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu.
  • Een meerderheid van de beroepsbevolking geeft aan dat zij graag eerder wil stoppen met werken dan de AOW-leeftijd.
  • Om langer door te kunnen blijven werken tot de verhoogde AOW-leeftijd, wordt ‘zo lang mogelijk fit blijven’ als belangrijkste maatregel gezien.
  • Ondernemers hebben vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering dan de overige beroepsbevolking.
  • Vergeleken met de Pensioenmonitor 2016 geven meer mensen aan te weten hoe pensioenen in Nederland geregeld zijn.

Lees hier meer informatie over op de website van Wijzer in Geldzaken.

 

Alle actuele berichten ›