Provisum

Pensioenbericht februari 2019

In het pensioenbericht van februari 2019 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Beurzen en rente gedaald, dekkingsgraad Provisum gestegen

Ondanks negatieve beleggingsresultaten in het vierde kwartaal èn een dalende rente, is onze maanddekkingsgraad gestegen. Die staat eind december op 132,0%. Dit zorgt er voor dat de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de laatste 12 maanddekkingsgraden) gelijk blijft op 132,5% eind december. Bij veel andere fondsen is de dekkingsgraad juist gedaald. Onze stijging komt omdat we, op aangeven van onze accountant en actuaris, de verplichtingen sinds december anders berekenen. Het principe is hetzelfde gebleven: de dekkingsgraad geeft de verhouding tussen ons vermogen aan ten opzichte van onze huidige en toekomstige verplichtingen. Doordat we de verplichtingen anders berekenen geeft dat onder aan de streep een verhoging van de dekkingsgraad.


Beleggen voor dummies: het gaat om de lange termijn

Door het lezen van deze vast rubriek, weet u dat pensioenfondsen beleggen. Beleggen levert namelijk meer op dan sparen, zeker nu met de lage rente. Zo proberen pensioenfondsen nu én op de lange termijn te voldoen aan hun verplichtingen. De graadmeter daarvoor is de beleidsdekkingsgraad. Staat die hoog genoeg, dan zou dat moeten lukken. En de crux zit ‘m in het lange-termijn-denken. Korte termijn pieken in de beleggingsresultaten zijn mooi, maar zeggen eigenlijk nog niets. Omgekeerd zijn kort durende tegenvallers in de beleggingsresultaten geen aanleiding tot ongerustheid. Onze nieuwe beleggingsmix is er nog meer op gericht pieken en dalen te beperken en over een lange termijn uit te smeren. Met als resultaat een stabieler rendement. We hoeven geen extra risico’s te nemen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij onrust op de beurzen hoeven wij daardoor niet plotseling in actie te komen. Lees hier meer over het nieuwe beleggingsbeleid. 


Antwoord op de poll-vraag van de maand december

Gaat maatschappelijk verantwoord beleggen ten koste van het rendement? 56% van de stemmers denkt van niet. Hebben zij het bij het rechte eind?

Het bestuur is van mening dat het behalen van een optimaal rendement goed kan samengaan met maatschappelijk verantwoord beleggen. Voor Provisum staat de koopkracht van pensioen centraal. Hiervoor moeten optimale beleggingsresultaten worden gerealiseerd maar wel zo verantwoord mogelijk, tegen een zo laag mogelijk kostenniveau. Om die reden heeft Provisum een groot deel van de portefeuille in beleggingsfondsen belegd. De directe invloed van Provisum op de beleggingen in die portefeuille is dan beperkt. Wel worden de fondsen bij de selectie getoetst op hun verantwoord beleggingsbeleid. Provisum hanteert daarbij een zevental toetsingscriteria. Lees hier meer over het verantwoord beleggingsbeleid.


Waardeoverdracht, een verstandige keuze?

Als u van baan verandert, en u bij een vorige werkgever pensioen heeft opgebouwd dan kunt u dit opgebouwde pensioen meenemen naar Provisum, dit heet waardeoverdracht. Tijdens de Pensioen3Daagse van november 2018 zijn ons meerdere vragen gesteld over de mogelijkheid om ook jaren nadat je van baan bent veranderd, alsnog waardeoverdracht te doen. Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht mee te werken aan deze zogenaamde ‘oude’ waardeoverdrachten en mogen dit zelf bepalen. Soms mogen ze ook niet meewerken aan een waardeoverdracht omdat de dekkingsgraad van het overdragende pensioenfonds te laag is. Let op: Voor pensioenen kleiner dan 484,09 euro (grens 2019) zijn de regels gewijzigd en gelden andere regels. Lees hier voor meer informatie.

Gezien de indexatie historie van Provisum kan het een verstandige keuze zijn om de bij uw vorige werkgevers opgebouwde pensioen naar ons over te dragen. Het is zelfs mogelijk dat dit opgebouwde pensioen gekort gaat worden, als u het laat staan bij uw oude pensioenuitvoerder. Elke persoonlijke situatie is uniek dus is het goed om u te laten informeren of het in uw geval ook verstandig is om over te dragen. U ontvangt in ieder geval altijd een offerte. Pas na ontvangst van de offerte hoeft u definitief een besluit te nemen. Via onze website kunt u hiervoor het aanvraagformulier downloaden. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien of u nog pensioen bij andere pensioenuitvoerders hebt staan.


Doet u ook dit jaar weer mee?

Wij stellen uw mening zeer op prijs, daarom doen wij ook dit jaar weer een tevredenheidsonderzoek onder onze deelnemers. Binnen twee weken na het uitsturen van dit Pensioenbericht ontvangt u een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Wij doen dit onderzoek om het jaar. Door dit onderzoek weten wij of u tevreden bent over Provisum en waar er nog mogelijkheden liggen om te verbeteren. Uw mening telt. Vorige keer hebben bijna 1.000 mensen gereageerd. We hopen dat het er dit jaar nog meer zullen zijn. Zodra de resultaten bekend zijn zullen wij deze bekendmaken in een van onze Pensioenberichten. Ook houden we u op de hoogte wat we met uw input gaan doen. Doet u ook dit jaar weer mee?


Herbenoeming Gert Jan Pieters

“Ik vind dat er nog voldoende uitdagend werk te doen is om ons fonds financieel gezond te houden. Voor mij is het van enorm groot belang dat de unieke lijn uit het verleden, nooit korten van de pensioenen en altijd de volledige indexatie toekennen, voortgezet kan worden. Wat wij als fonds willen bereiken is dat onze deelnemers zich zo min mogelijk zorgen hoeven te maken over de pensioentoezeggingen van Provisum. Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat onze deelnemers weten of zij ook later na hun werkende leven voldoende geld hebben om te doen wat ze willen doen. Het is belangrijk nu al een bepaalde interesse in je pensioen te hebben om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen. Aanvullende financiële maatregelen nu kunnen nodig zijn om die teleurstellingen over het inkomen later te voorkomen”.


Vind jezelf opnieuw uit!

Lola Speksnijder (62) is sinds haar pensioen bij C&A actief geworden op social media. Ze houdt van stijlvol kleden en vindt dat mode niet alleen weggelegd is voor jongeren. Om zich heen ziet ze juist veel 50-plussers die er leuk uitzien. Op social media heeft ze daarom een modeblog, waar ze foto’s op plaatst van modebewuste leeftijdgenoten. Ze fotografeert veel en schrijft ook over mode in diverse bladen.
“Styling en schoonheid lijken toe te behoren aan jongeren, maar mooie oudere mensen zijn juist kunstwerken. Daarom ben ik mijn blog begonnen, om anderen te inspireren. Inmiddels heb ik al 4.000 volgers en krijg ik heel veel leuk reacties op mijn foto’s. Vooral op die van gewone mensen die ik tegenkom op straat en fotografeer.”
Lola is eerder gestopt met werken (lees hier voor meer informatie over “eerder met pensioen”), omdat zij tijd wilde maken voor haar hobby, maar ook om voor haar dementerende moeder te kunnen zorgen die in een verzorgingshuis verblijft. “Je moet op tijd nadenken over wat je later wilt. Dat heb ik in ieder geval wel gedaan. Ik moest er niet aan denken achter de geraniums te gaan zitten. Ik doe nu iets met mijn talent dat ik altijd al heb willen doen. En ik heb tijd voor mijn moeder. Mijn man en ik hebben gekeken of het financieel uit kon, dat was het geval. Doe dat op tijd en denk niet: dat komt over 5 jaar wel. Jezelf opnieuw uitvinden kost nu eenmaal wat tijd.’’

Nibud heeft een aantal handige testjes ontwikkeld die u kunnen helpen inzicht in uw persoonlijke situatie te krijgen zoals het geldplan Pensioen. Lees hier voor meer informatie.

Wilt u net als Lola uw verhaal delen hoe u nadenkt over uw pensioen(inkomen), laat het ons weten via pensioenbureau@provisum.nl


Nieuwe vraag van de maand maart

Heeft een echtscheiding gevolgen voor uw pensioen?

  1. Ja
  2. Nee
  3. Weet niet
  4. Geldt niet, want ik woon samen

U kunt hier het antwoord op deze vraag invullen.


Alle actuele berichten ›