Provisum

Pensioenbericht april 2019

Het pensioenbericht van april 2019 is beschikbaar. In dit  pensioenbericht van april komen verschillende onderwerpen aan de orde, namelijk:

Dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad eind maart is 132,8%. In onderstaande grafiek kunt u het verloop van de maanddekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad over het afgelopen jaar zien. Wilt u weten wat het verschil is tussen die twee dekkingsgraden, lees dan hier voor meer informatie.


Je weet nooit hoe het leven loopt

Dirk (53) werkt in een van een de Sourcingteams en is verantwoordelijk voor het duurzaam inkopen van nieuwe collecties in Azië. Een drukke baan waarvoor hij veel moet reizen en vaak van huis is.

Het reizen en het vele van huis zijn, begon vorig jaar te knellen. “Mijn vader (80) is dement geworden. Een sluimerend proces. Eerst hadden we het nog niet zo in de gaten, maar sinds de dood van mijn moeder, is mijn vader snel achteruitgegaan. Aanvankelijk woonde hij nog thuis en kreeg hij veel hulp van de buurtzorg. Zij hebben hem heel goed verzorgd. Niets dan lof voor deze mensen, maar hij had steeds meer zorg nodig. Daarom zit hij nu in een verpleeghuis. Mijn vrouw en ik gaan vaak naar hem toe, maar dat knelt wel met mijn werk. We mantelzorgen. Gelukkig hebben mijn collega’s hier begrip voor en krijg ik hier tijd voor van mijn werkgever.”

De zorg die Dirk voor zijn vader heeft, zette hem aan het denken over zijn eigen pensioen. “Ik doe sinds een aantal jaar zijn administratie. Mijn vader heeft zijn leven lang bij Wehkamp gewerkt, 40 dienstjaren. Dat levert hem een goed pensioen op. Bovendien heeft hij zuinig geleefd. Dus er is best wel wat spaargeld. Daardoor moet hij nu veel bijdragen voor zijn verpleging in het verzorgingshuis. Gelukkig kan dat. Maar daardoor ben ik me bewuster geworden van mijn eigen situatie. 40 dienstjaren ga ik niet halen, daarvoor heb ik te veel verschillende banen gehad. En mijn vrouw moet als ondernemer zelf voor haar pensioen zorgen. Dus wat als wij straks ook zorg nodig hebben? Daarom sparen wij nu extra voor later. Je weet immers nooit hoe het leven loopt.”

Nibud heeft een aantal handige testjes ontwikkeld die u kunnen helpen inzicht in uw persoonlijke situatie te krijgen zoals het geldplan Pensioen. Lees hier voor meer informatie. Vaak kunt u ook terecht bij uw eigen bank voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Wilt u net als Lola (zie Pensioenbericht februari 2019) en Dirk uw verhaal delen en zo uw collega’s “helpen” bij hun pensioenplanning, laat het ons weten via pensioenbureau@provisum.nl


Beleggen voor dummies: obligaties dekken onze risico’s af

Obligaties en rente: een bijzonder duo. Als de rente daalt, neemt de waarde van obligaties toe en groeit het bezit van het fonds. Tegenover de bezittingen staat de verplichting om in de toekomst pensioenen uit te betalen. We hebben het in deze rubriek vaker gezegd: de waarde van deze verplichtingen wordt bepaald door de hoogte van de rente. Staat de rente laag, dan drukken de verplichtingen zwaarder op het vermogen van een pensioenfonds, omdat we bij de berekening van de verplichtingen er van uit moeten gaan dat we in de toekomst minder rente zullen ontvangen. Dit risico als gevolg van een lagere rente beperkt Provisum door een deel van het pensioengeld te beleggen in obligaties. Die nemen namelijk in waarde toe als de rente daalt en compenseren zo een stuk van de stijging van de verplichtingen als gevolg van een rentedaling. Obligaties zijn er in verschillende soorten. Lees hier voor meer informatie.


Bedankt!

Wij willen alle 615 mensen bedanken die de enquête hebben ingevuld. U heeft gemiddeld 17 minuten de tijd genomen om ons feedback te geven, dat is iets langer dan de vorige keer. Dit komt doordat er 5 vragen over beleggingen en de bijbehorende risico’s aan de enquête zijn toegevoegd. Met de uitkomsten van deze tweejaarlijkse enquête willen we onze dienstverlening blijven verbeteren en laten aansluiten op uw wensen. In het Pensioenbericht van juni zullen we uitgebreider ingaan op de uitkomsten van de enquête. Deze zullen de komende weken geanalyseerd worden. Wel willen we alvast 2 uitslagen melden waar we heel blij mee zijn, allereerst dat 94% het Pensioenbericht altijd leest en ten tweede dat u ons een 8,6 als rapportcijfer geeft.


Echtscheiding, regel het goed!

Antwoord op de poll-vraag van de maand maart.

Heeft echtscheiding gevolgen voor uw pensioen, was de vraag van de maand maart. We zijn blij dat 81% weet dat echtscheiding inderdaad gevolgen heeft voor het pensioen. Voor alle mensen die twijfelden of het niet wisten, vertellen we in het kort hoe het zit. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen. Dit is wettelijk geregeld. U gaat automatisch voor de wettelijke verdeling als u niets doet. De uitbetaling in de toekomst aan uw ex-partner gaat via u als u niet binnen twee jaar de afspraken rondom de echtscheiding doorgeeft aan Provisum. Wilt u geen wettelijke verdeling? Dan moet u afwijkende afspraken vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of ontbinding van partnerschap. Tevens kunt u ervoor kiezen om het deel van uw ex-partner om te zetten in een zelfstandig recht, dit noemen we conversie. De ingangsdatum van het pensioen is dan niet meer gekoppeld aan uw pensioendatum, maar gaat in op de pensioendatum van uw ex-partner. Woont u samen (met een samenlevingsovereenkomst) en gaat u uit elkaar dan is er niets bij wet geregeld. U moet zelf afspraken maken en deze aan Provisum doorgeven. Lees hier voor meer informatie. Als u na het lezen van de informatie op de website nog vragen heeft, kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer 020-6213 891.


Kennismaken met Juliëtte Haex

We maken kennis met Juliëtte Haex, sinds december 2018 lid van het Verantwoordingsorgaan(VO). December is voor haar bijzonder, want dan is zij jarig. Geboren op kerstavond 1981 in Zeeland.

Ik werk alweer 9 jaar bij Anthos

“Na mijn eindexamen ben ik rechten in Leiden gaan studeren, met als afstudeerrichting ondernemingsrecht. Het laatste half jaar van mijn studie heb ik gevolgd aan Boston University in Boston, USA, een hele mooie ervaring. Ik werk inmiddels meer dan 9 jaar bij Anthos. Op dit moment als jurist familierecht op de afdeling estate planning. Sinds vorig jaar zomer ben ik lid van de Zuiderhofraad (de ondernemingsraad van Cofra, Porticus, etc.).”

Naast haar drukke baan en werkzaamheden is Juliëtte getrouwd met Richard en moeder van dochter Livia van 6 en zoon Max van 3.

Pensioen is zeker ook iets voor jonge mensen

“Enkele collega’s hebben mij enthousiast gemaakt om toe te treden tot het Verantwoordingsorgaan (VO), want ik vind pensioen een heel actueel onderwerp en dat spreekt mij erg aan.” Ondanks haar drukke baan, diverse werkzaamheden en jonge gezin is Juliëtte zich erg bewust van het belang van een goede en diverse inrichting van het pensioenfonds. “Het is goed voor het VO en het bestuur van Provisum als ‘jonge’ mensen zich kandidaat willen stellen. Iedere leeftijdsgroep kan namelijk zorgen voor een andere waardevolle toevoeging. Iedere generatie stelt andere vragen. Pensioen is niet meer vanzelfsprekend sinds de crisis; de pensioenleeftijd is omhoog gegaan, geen indexatie bij veel fondsen, etc. Provisum staat er financieel gelukkig heel goed voor. Het deelnemen aan het VO of het bestuur van Provisum biedt een bijzondere bestuurlijke ervaring, die je op jonge leeftijd elders minder snel op zal doen. Het is daarom een unieke kans om jezelf op dit gebied al jong te ontwikkelen.”


Jong en toch meebeslissen over € 1,5 miljard? Grijp die kans!

Het is belangrijk dat ons fonds goed bestuurd wordt. Dat doen werkgevers, werknemers en gepensioneerden samen via hun vertegenwoordigers in het bestuur. Continuïteit is belangrijk. Als bestuur merken we echter dat mensen vaak denken: “Dat is niets voor mij want ik weet niets van pensioenen”. Het belangrijkste is dat jij je betrokken voelt bij jouw pensioen en ons pensioenfonds en interesse hebt in het reilen en zeilen van een pensioenfonds. Aan een bestuursfunctie gaat een uitgebreid inwerktraject en het volgen van opleidingen vooraf en mogelijk ook een gesprek met De Nederlandse Bank. Ook jongeren zijn van harte welkom. Het biedt je een unieke kans om op jonge leeftijd bestuurservaring op te doen in een dynamische omgeving (‘pensioenen zijn niet saai!’) met veel verantwoordelijkheden op terreinen, waar je nu in je werk niet of nauwelijks mee in aanraking komt. Wij denken dat dit een unieke mogelijkheid is om je carrièreperspectieven verder uit te bouwen. Naast continuïteit vinden we evenwichtigheid belangrijk, tussen jong en oud maar zeker ook tussen man en vrouw. Twijfel je of een bestuursfunctie iets voor jou is, bel dan voor een vrijblijvend gesprek met Natascha Endema van het pensioenbureau (020-6213 651).


Nieuwe vraag van de maand: april/mei

Stel u wordt arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er dan met uw pensioen?

1. De verdere opbouw van mijn pensioen stopt.
2. Ik bouw nog wel pensioen op, maar minder.
3. Ik krijg meer pensioen omdat ik arbeidsongeschikt ben.

U kunt hier het antwoord op deze vraag invullen.


Alle actuele berichten ›