Provisum

Brief afkoop hele kleine pensioenen

Pensioenen minder dan € 2,- per jaar worden hele kleine pensioenen genoemd. Deze hele kleine pensioenen vervallen vanaf 1 januari 2019 van rechtswege.

Indien u een heel klein pensioen vòòr 2019 bij ons heeft opgebouwd, bieden wij u nog eenmalig de mogelijkheid om deze af te kopen. U ontvangt dan deze week een brief in uw brievenbus. Als u het formulier en een kopie identiteitsbewijs terugstuurt, ontvangt u het op de brief vermelde  afkoopbedrag. Daarna komen de pensioenaanspraken te vervallen.

Meer informatie over waardeoverdracht en het vervallen van pensioenaanspraken kunt u vinden op onze website.

 

 

Alle actuele berichten ›