Provisum

Dekkingsgraad en vereist vermogen

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later uit te betalen. Het is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Alle pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruik maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad‘. De meest actuele stand ziet u hiernaast.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Op de volgende pagina staat een overzicht van de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

Een andere graadmeter is het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. Als een pensioenfonds een lagere beleidsdekkingsgraad heeft dan het VEV dan is er een tekort en moet een pensioenfonds een herstelplan maken.

Het VEV bedraagt eind juni 2019 ongeveer 115%. De beleidsdekkingsgraad ligt momenteel boven het VEV. Er is dus geen sprake van een tekort.

Lees op de volgende pagina meer over de berekening van de beleidsdekkingsgraad.

Pagina's: 1 2