Provisum

Kengetallen – indexatie

Bij de aanpassing van de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van slapers wordt het prijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS als uitgangspunt genomen. Daarbij wordt uitgegaan van de voorlopige cijfers over de maand oktober.

De reeds opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers aan pensioenregeling B en de franchises werden jaarlijks aangepast met de loonindex. Vanaf 2016 is voor de indexatie van de actieven overgestapt op de prijsindex. De prijsindex en de loonindex over de afgelopen vijf jaar worden hieronder vermeld. In geen enkel jaar was sprake van een korting op het prijsindexcijfer of het loonindexcijfer.

 1 jan. 20191 jan. 20181 jan. 20171 jan. 20161 jan. 2015
Stijging prijzen2,10%1,33%0,42%0,66%1,05%
Verhoging pensioenen gepensioneerden en slapers2,10%1,33%0,42%0,66%1,05%
Verhoging opgebouwde pensioenen werknemers 2,10%1,33%0,42%0,66%0,00%
Franchise B-regeling12.42612.028
11.82911.76811.702
Franchise A-regeling18.00617.42917.25617.25617.256
Stijging lonen C&Anvtnvtnvtnvt0,00%